Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemK2 has a deprecated constructor in /home/latihan/public_html/v4/plugins/system/k2/k2.php on line 15
Cawangan Pengurusan dan Pembangunan Institut Latihan

awam1warga new


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_allvideos has a deprecated constructor in /home/latihan/public_html/v4/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 18

Cawangan Pengurusan dan Pembangunan Institusi Latihan

 

·  1. UNIT PEMBANGUNAN DAN HAL EHWAL PELATIH (UP)

 • Memantau pendaftaran dan orientasi pelatih di Institusi latihan KKM dan Swasta (outsourcing)
 • Memantau pelaksanaan hal-hal berkaitan pelatih seperti:

                  a. biasiswa & elaun

                  b. urusan bayaran dan

                  c. pembangunan sahsiah

 • Memantau kebajikan pelatih termasuk pelatih 'outsourcing 
 • Urusan disiplin pelatih
 • Mengkaji dan memantau pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum pelatih di peringkat Kolej 
 • Menyelaras penganjur ko-kurikulum peringkat BPL dengan kerjasama pihak Kolej 
 • Memantau penempatan latihan klinikal pelatih termasuk pelatih 'outsourcing'
 • Urusan pelantikan warden dan Preseptor Tempatan 
 • Menyelaras penganjuran Majlis Konvokesyen Institusi Latihan KKM
 • Menyediakan garis panduan berkaitan hal ehwal pelatih dan memantau pelaksanaan garis panduan tersebut
 • Mengenalpasti keperluan dan menyelaras permohonan aset perubatan dan aset bukan perubatan ILKKM
 • Mengumpul maklumat dan mengkaji keperluan kerja-kerja kecil dan naik taraf (BP00600) di ILKKM serta memantau kerja-kerja berkenaan
 • Merancang dan menyediakan Takwim Akademik tahunan ILKKM dan memantau pelaksanaan takwim tersebut

 

·2. UNIT PEMBANGUNAN PENGAJAR (UG)

 • Merancang keperluan dan penempatan Pengajar
 • Membantu dalam urusan pengambilan Pengajar
 • Memantau dan menilai prestasi Pengajar
 • Merangka dan merancang program-program kemajuan dan perkembangan profesion Pengajar (Profesional Development) 
 • Urusetia mesyuarat-mesyuarat di antara Bahagian Pengurusan Latihan dengan Pengarah Institusi Latihan dan para Pengajar

 

3. UNIT PEPERIKSAAN DAN PERSIJILAN (PP)

 • Pengurusan peperiksaan basik, pos basik dan panel subjek jabatan
 • Membangun dan memantapkan bank soalan
 • Menganalisa keputusan peperiksaan, menambahbaik proses peperiksaan, menilai keberkesanan sistem dan soalan peperiksaan
 • Memastikan kepatuhan kelayakan syarat-syarat menduduki peperiksaan
 • Menjalankan kajin ke atas prestasi akademik dan soalan peperiksaan
 • Menguruskan pengeluaran sijil dan transkrip peperiksaan
 • Mengendalikan rayuan menduduki semula peperiksaan pos basik / semak semula keputusan peperiksaan

 

4. UNIT LATIHAN PRA PERKHIDMATAN (LPP)

 • Merancang pengambilan, penempatan, pengurusan ikatan kontrak dan penamatan bagi pelatih Institusi Latihan KKM dan oursourcing
 • Membantu dalam urusan temuduga pengambilan pelatih dengan SPA
 • Memperakukan urusan perlantikan bagi pelatih Institusi Latihan KKM dan pelatih outsourcing yang menamatkan latihan dengan jayanya
 • Menguruskan rayuan ulang semula semester / pengajian
 • Menjalankan promosi kerjaya Anggota Sains Kesihatan Bersekutu
 • Urusetia Jawatankuasa Rayuan Pengurusan Tatakelakuan Pelatih

Print Email