awam1warga new

Perutusan Rasmi Setiausaha Bahagian

 

 tn203 56370b2eae8e2

 

Salam sejahtera dan Salam Satu Malaysia 

 

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan Selamat Datang kepada semua pengunjung Portal Rasmi Bahagian Pengurusan Latihan, Kementerian Kesihatan Malaysia. 

 

Di era dunia tanpa sempadan ini, portal merupakan satu saluran atau ruangan yang sangat penting bagi setiap agensi untuk menyalurkan maklumat. Sebagai bahagian yang bertanggungjawab untuk merancang dan menguruskan program latihan pra-perkhidmatan Anggota Sains Kesihatan Bersekutu (ASKB) dan Latihan Dalam Perkhidmatan bagi semua penjawat awam KKM yang meliputi kursus jangka pendek, program sarjana/PhD, pengkhususan dan sub-kepakaran, BPL mengambil langkah proaktif membangunkan portal ini agar segala maklumat berkaitan boleh dicapai di hujung jari sahaja. 

 

Melalui portal ini, orang ramai boleh berinteraksi secara dua hala dengan kami di BPL melalui sistem aduan/maklumbalas yang disediakan. Pengunjung juga boleh mengetahui aktiviti terkini bahagian, pengumuman penting, mengakses sistem dan memuat turun borang serta mendapatkan informasi mengenai program-program latihan yang ditawarkan di bawah BPL. 

 

Adalah menjadi harapan kami agar portal ini dapat menjadi pusat rujukan dan wadah penyebaran maklumat di kalangan penjawat awam KKM, Perkhidmatan Awam dan orang ramai. Segala cadangan dan komen daripada pengunjung amat dialu-alukan untuk menambah baik portal ini.

 

Akhir kata, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada para pengunjung dan selamat melayari Portal Rasmi BPL. 

 

Sekian, terima kasih.

 

YBrs. Encik Ellam Endin Nom

 

Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Latihan,
Kementerian Kesihatan Malaysia

 

Tel: 03-8885 0602

 

Faks: 03-8885 0750

 

E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PrintEmail