awam1warga new

Visi, Misi & Objektif

VISI

 

  • Memastikan KKM mempunyai tenaga manusia yang terlatih dan kompeten bagi menyokong sistem penyampaian kesihatan negara

 

MISI

 

  • Menggubal dan mengkaji semula dasar latihan KKM yang strategik dan responsif
  • Menyediakan unjuran keperluan tenaga manusia kesihatan selaras dengan nisbah keperluan mengikut norma yang ditetapkan
  • Membangunkan pelan latihan tenaga manusia kesihatan yang komprehensif dan sesuai dengan keperluan tahap kompetensi perkhidmatan anggota
  • Memastikan usaha penambahbaikan berterusan dilaksanakan di dalam perancangan dasar dan program latihan KKM
  • Meningkatkan pembangunan Institusi Latihan KKM bagi memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran mengikut kehendak dan aspirasi KKM
  • Meningkatkan kerjasama antara Agensi Kerajaan dan Swasta untuk memastikan keperluan sumber manusia KKM yang mencukupi tercapai

 

OBJEKTIF

 

  • Untuk membangunkan modal insan KKM yang cemerlang melalui pelan latihan yang strategik

Print Email