Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemK2 has a deprecated constructor in /home/latihan/public_html/v4/plugins/system/k2/k2.php on line 15
MS ISO: 9001: 2015

awam1warga new


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_allvideos has a deprecated constructor in /home/latihan/public_html/v4/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 18

MS ISO: 9001: 2015

 

 

 

PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN PK(P)

 

(P)01 KHIDMAT NASIHAT

(P)02 PELANTIKAN PENSYARAH JEMPUTAN

(P)03 PENGURUSAN TINDAKAN TATAKELAKUAN PELATIH

(P)04 KOKURIKULUM

(P)05 KELAYAKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN

(P)06 URUSAN PENAMATAN PELATIH

(P)07 URUSAN RAYUAN PELATIH

 

PROSEDUR KUALITI SOKONGAN PK(S)

 

(S)01 KAWALAN DOKUMEN

(S)02 KAWALAN REKOD KUALITI

(S)03 AUDIT DALAMAN

(S)04 KAWALAN KE ATAS PRODUK

(S)05 TINDAKAN PEMBETULAN, PENCEGAHAN & PENAMBAHBAIKAN

(S)06 PENYELENGGARAAN PERALATAN

(S)07 LATIHAN ANGGOTA

(S)08 PENGENDALIAN ADUAN

(S)09 PENGURUSAN PEROLEHAN

(S)10 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

 

 

PROSEDUR KUALITI TERAS PK(T)

 

(T)01 PERANCANGAN KEPERLUAN ANGGOTA SAINS KESIHATAN BERSEKUTU

(T)02 PENYEDIAAN TAKWIM AKADEMIK TAHUNAN

(T)03 URUSAN PENGAMBILAN DAN PENEMPATAN PELATIH KKM

(T)04 PENYEDIAAN PELAN INDUK PELAKSANAAN DAN JADUAL WAKTU MINGGUAN

(T)05 URUSAN PENDAFTARAN PELATIH

(T)06 PELAKSANAAN PROGRAM ORIENTASI

(T)07.1 MEREKABENTUK KURIKULUM BARU

(T)07.2 SEMAKAN SEMULA KURIKULUM

(T)08.1 PENGENDALIAN KULIAH

(T)08.2 PENGENDALIAN KLINIKAL

(T)09 PENGURUSAN PEPERIKSAAN

(T)10_MENGURUSKAN LANTIKAN PELATIH DALAM PERKHIDMATAN AWAM

 

MANUAL KUALITI.BPL.KKM

 

 

PINDAAN DOKUMEN

 

BORANG CADANGAN PINDAAN DOKUMEN I

BORANG CADANGAN PINDAAN DOKUMEN II

BORANG CADANGAN PINDAAN DOKUMEN III

BPL.KKM.PK (P) 01

BPL.KKM.PK (P) 01-Khidmat Nasihat

BPL.KKM.PK(P) 01-Borang Pindaan

PK (P) 01 - Khidmat Nasihat

BPL.KKM.PK (P) 02

BPL.KKM.PK (P) 02-Perlantikan Pensyarah Jemputan

BPL.KKM.PK(P) 02-Borang Pindaan

BPL.KKM.PK(P)2. borang pindaan Nov

Lampiran 1(PJ) 02A-17

Lampiran 2 (PJ) 02B-17

PK (P) 02 - Jadual Risiko Pelantikan Pensyarah Jemputan

BPL.KKM.PK (P) 03

BPL.KKM.PK (P) 03-Pengurusan Tindakan Tatakelakuan

BPL.KKM.PK(P) 03-Borang Pindaan

PK (P) 03 -  Jadual Risiko Pengurusan Tindakan Tatakelakuan Pelatiah (ILKKM)

PK (P) 03 - Jadual Risiko Pengurusan Tindakan Tatakelakuan Pelatih (BPL)

BPL.KKM.PK (P) 04

BPL.KKM.PK (P) 04-Kokurikulum

BPL.KKM.PK(P) 04-Borang Pindaan

PK (P) 04 - Kokurikulum

BPL.KKM.PK (P) 05

Borang Pindaan BPL.KKM.PK (P) 05 Nov

BPL.KKM.PK (P) 05-Kelayakan Menduduki Peperiksaan R1

BPL.KKM.PK(P) 05-Borang Pindaan

Jadual Pengurusan Risiko BPL.KKM.PK (P) 05

BPL.KKM.PK (S) 01

BPL.KKM.PK (S) 01 Borang Pindaan

BPL.KKM.PK (S) 01 Jadual Risiko

BPL.KKM.PK (S) 01-Kawalan Dokumen

BPL.KKM.PK (S) 02

BPL.KKM.PK (S) 02 Borang Pindaan

BPL.KKM.PK (S) 02-Kawalan Rekod Kualiti

BPL.KKM.PK(S) 02 KAWALAN REKOD KUALITI

BPL.KKM.PK (S) 03

BPL.KK.PK(S)  03 Audit Dalaman

BPL.KKM.PK (S) 03 Jadual Risiko Audit Dalaman

BPL.KKM.PK(S) 03-Borang Pindaan

BPL.KKM.PK (S) 04

BPL.KKM.PK  (S) 04-Kawalan Ke Atas Produk Yang Tidak Menepati Spesifikasi

BPL.KKM.PK (S) 04 Jadual Risiko Kawalan Keatas Produk Tidak Memenuhi Spesifikasi

BPL.KKM.PK(S) 04-Borang Pindaan

BPL.KKM.PK (S) 05

BPL.KKM.PK (S) 05 Jadual Risiko Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan

BPL.KKM.PK (S) 05A18

BPL.KKM.PK (S) 05B18

BPL.KKM.PK (S) 05-Tindakan Pembetulan dan Penambaikan

BPL.KKM.PK(S) 05-Borang Pindaan

BPL.KKM.PK (S) 07

BPL KKM PK (S) 07-Latihan Anggota

BPL.KKM.PK (S) 07 Borang Pindaan

Jadual Pengurusan Risiko BPL.KKM.PK (S) 07

BPL.KKM.PK (S) 08

BPL.KKM.PK (S) 08-Pengendalian Aduan

BPL.KKM.PK(S) 08-Borang Pindaan

Jadual Pengurusan Risiko BPL.KKM.PK (S) 08

BPL.KKM.PK (S) 09

BPL KKM PK (S) 09-Pengurusan Perolehan

BPL.KKM.PK (S) 09 Borang Pindaan

Jadual Pengurusan Risiko BPL.KKM.PK (S) 09

BPL.KKM.PK (T) 01

BPL.KKM.PK (T) 01-Perancangan Keperluan ASKB

BPL.KKM.PK(T) 01-Borang Pindaan

Jadual Pengurusan Risiko BPL.KKM.PK (T) 01

BPL.KKM.PK (T) 02

BPL.KKM.PK (T) 02-Penyediaan Takwim Akademik Tahunan

BPL.KKM.PK(T) 02-Borang Pindaan

PK (T) 02 - Penyediaan Takwim Akademik Tahunan

BPL.KKM.PK (T) 04

BPL.KKM.PK (T) 04 Pelan Induk Dan Jadual Waktu Mingguan

BPL.KKM.PK(T) 04-Borang Pindaan

PK (T) 04 - Penyediaan Pelan Induk Pelaksanaan dan Jadual Waktu Mingguan

BPL.KKM.PK (T) 06

BPL.KKM.PK (T) 06-Pelaksanaan Program Orientasi

BPL.KKM.PK(T) 06-Borang Pindaan

PK (T) 06 - Pelaksanaan Program Orientasi

BPL.KKM.PK (T) 07.1

PK (T) 06 - Pelaksanaan Program Orientasi

BPL.KKM.PK (T) 07.1 Jadual Risiko Mereka Bentuk Kurikulum Baharu

BPL.KKM.PK(T) 07.1- Mereka bentuk Kurikulum Baharu

BPL.KKM.PK (T) 07.2

BPL.KKM.PK (T) 07.2 Borang Pindaan

BPL.KKM.PK (T) 07.2 Jadual Risiko Semakan Semula Kurikulum

BPL.KKM.PK(T) 07.2- Semakan Kurikulum

BPL.KKM.PK (T) 08.1

BPL.KKM.PK (T) 08.1A_17

BPL.KKM.PK (T) 08.1-Pengendalian Kuliah

BPL.KKM.PK(T) 08.1 Borang Pindaan Nov

BPL.KKM.PK(T) 08.1-Borang Pindaan

PK (T) 08.1 - Pengendalian Kuliah

BPL.KKM.PK (T) 08.2

BPL.KKM.PK (T) 08.2-Pengendalian Klinikal

BPL.KKM.PK(T) 08.2-Borang Pindaan

PK (T) 08.2 - Pengendalian Klinikal

MK-BPL-KKM

MANUAL KUALITI.BPL.KKM

MK-BPL-KKM Borang Pindaan Nov

MK-BPL-KKM-Borang Pindaan

Print Email