awam1warga new

Borang dan Dokumen

System Users Menus Content Components Extensions Help Community Builder Portal Bahagia... Portal Bahagian Pengurusan Latihan Article Manager: Edit Article Save Save & Close Save & New Save as Copy Versions Close Help × Message Article successfully saved. Title * Borang dan Dokumen Alias borang-dokumen Content Publishing Images and links Options Configure Edit Screen Permissions [Toggle Editor]

TAJUK BORANG

Latihan Dalam Perkhidmatan

(LDP)

1 Borang Permohonan Kursus Jangka Pendek (Dalam Negara) Anjuran Swasta
2 Format Laporan Kursus Jangka Pendek
3 Borang Soal Selidik Kajian Penilaian Keberkesanan Kursus Dalam dan Luar Negara KKM (Diisi Oleh Pegawai Yang Menghadiri Kursus)
4 Borang Soal Selidik Kajian Penilaian Keberkesanan Kursus Dalam dan Luar Negara KKM (Diisi Oleh Ketua Jabatan/Penyelia)

6

Hebahan Slaid Taklimat TOT Pengurusan Cuti Belajar

Hadiah Latihan Persekutuan

(HLP)

6 Borang Pemeriksaan Kesihatan

7

Elaun Perjalanan (Dalam Negeri)

8 Elaun Perjalanan (Luar Negara)
9 Tempahan Tiket Kapal Terbang

10

Elaun Pakaian Panas (bagi kursus di luar negara sahaja)

11 Tuntutan Elaun Bantuan Penyediaan Tesis
12 Penilaian Prestasi Tahunan
13 Cara-Cara Mengisi Borang Perjanjian (HLP)

Tawaran Latihan

Pra Perkhidmatan

14 Borang

Kajian

Penilaian Program

15 Borang Soal Selidik Kajian Penilaian Program Diploma Lanjutan Kebidanan Di Institusi Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (ILKKM)
 Perkhidmatan 16 Borang Lantikan Pegawai Pengelas
17 Borang Perakuan Penanggungan Kerja P&P
18 Borang Perakuan Penanggungan Kerja Sokongan

19

Borang Permohonan Bayaran Pakaian Istiadat

20

Borang Permohonan Cuti Bersalin

21

Borang Permohonan Cuti Rehat

22

Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod

23

Borang Permohonan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja

24

Borang Permohonan Kemudahan Cuti Menjaga Anak

25

Borang Permohonan Kemudahan Mengunjungi Wilayah Asal

26

Borang Permohonan Membuat Pekerjaan Luar

27

Borang Permohonan Pembiayaan Komputer

28

Borang Permohonan Pemilihan EPW Atau ITP

29

Borang Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan

30

Borang Permohonan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian

31

Borang Permohonan Pertukaran KKM

32

Borang Permohonan Untuk Bertugas Di Luar Pejabat
33 Perjanjian Untuk Skim Pembiayaan Komputer

Kajian

Kepuasan Pelanggan  

34

Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Dalaman Untuk Pelatih

35 Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Dalaman Untuk Penjawat Awam BPL
Peralatan ICT BPL / Portal 

35

Borang Peminjaman Peralatan ICT

36

Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT

37

Borang Pengurusan Kandungan Portal

Pelbagai Borang    38 Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-9)
39 Borang Penilaian Prestasi Pembekal
40 Borang Penyata Tuntutan Mengenai Bayaran Balik Letak Kereta
41 Borang Permohonan Penggunaan Kenderaan

42

 

43

 

44

 

45

 

46

Borang Pesanan Dan Pengeluaran Stok (KEW.PS-10)

 

Borang Soal Selidik Graduan Juru X-Ray

 

Borang Tuntutan Bayaran Balik Membekal Makanan Mesyuarat BPL

 

Borang Permohonan Perkhidmatan Kargo Dalam Pengajian

 

Borang Permohonan Perkhidmatan Kargo Tamat Pengajian

 

45

 

46

 

Article Image Page Break Read More Status Published Category * - MUAT TURUN Featured YesNo Access Public Language All Tags Select some options Version Note Joomla! 3.4.3 — © 2017 Portal Bahagian Pengurusan Latihan View Site0 Visitors1 Admin 0 Log out

Print Email