awam1warga new

Borang dan Dokumen

TAJUK BORANG

Latihan Dalam Perkhidmatan

(LDP)

1 Borang Permohonan Latihan Dalam Perkhidmatan Jangka Pendek 
2 Format Laporan Kursus Jangka Pendek
3 Borang Soal Selidik Kajian Penilaian Keberkesanan Kursus Dalam dan Luar Negara KKM (Diisi Oleh Pegawai Yang Menghadiri Kursus)
4 Borang Soal Selidik Kajian Penilaian Keberkesanan Kursus Dalam dan Luar Negara KKM (Diisi Oleh Ketua Jabatan/Penyelia)
5 Surat Pewakilan Kuasa Pendahuluan Diri dan Elaun Pakaian Panas

Hadiah Latihan Persekutuan

(HLP)

6 Borang Pemeriksaan Kesihatan

7

Elaun Perjalanan (Dalam Negeri)

8 Elaun Perjalanan (Luar Negara)
9 Tempahan Tiket Kapal Terbang

10

Elaun Pakaian Panas (bagi kursus di luar negara sahaja)

11 Tuntutan Elaun Bantuan Penyediaan Tesis
12 Penilaian Prestasi Tahunan
13 Cara-Cara Mengisi Borang Perjanjian (HLP)

Tawaran Latihan

Pra Perkhidmatan

14 Borang

Kajian

Penilaian Program

15 Borang Soal Selidik Kajian Penilaian Program Diploma Lanjutan Kebidanan Di Institusi Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (ILKKM)
 Perkhidmatan 16 Borang Lantikan Pegawai Pengelas
17 Borang Perakuan Penanggungan Kerja P&P
18 Borang Perakuan Penanggungan Kerja Sokongan

19

Borang Permohonan Bayaran Pakaian Istiadat

20

Borang Permohonan Cuti Bersalin

21

Borang Permohonan Cuti Rehat

22

Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod

23

Borang Permohonan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja

24

Borang Permohonan Kemudahan Cuti Menjaga Anak

25

Borang Permohonan Kemudahan Mengunjungi Wilayah Asal

26

Borang Permohonan Membuat Pekerjaan Luar

27

Borang Permohonan Pembiayaan Komputer

28

Borang Permohonan Pemilihan EPW Atau ITP

29

Borang Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan

30

Borang Permohonan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian

31

Borang Permohonan Pertukaran KKM

32

Borang Permohonan Untuk Bertugas Di Luar Pejabat
33 Perjanjian Untuk Skim Pembiayaan Komputer

Kajian

Kepuasan Pelanggan  

34

Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Dalaman Untuk Pelatih

35 Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Dalaman Untuk Penjawat Awam BPL
Peralatan ICT BPL / Portal 

35

Borang Peminjaman Peralatan ICT

36

Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT

37

Borang Pengurusan Kandungan Portal

Pelbagai Borang    38 Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-9)
39 Borang Penilaian Prestasi Pembekal
40 Borang Penyata Tuntutan Mengenai Bayaran Balik Letak Kereta
41 Borang Permohonan Penggunaan Kenderaan

42

Borang Pesanan Dan Pengeluaran Stok (KEW.PS-10)

43

Borang Tuntutan Bayaran Balik Membekal Makanan Mesyuarat BPL

44

Borang Permohonan Perkhidmatan Kargo Dalam Pengajian

45

Borang Permohonan Perkhidmatan Kargo Tamat Pengajian

PrintEmail