awam1warga new

Penggunaan Borang Permohonan Penangguhan & Perlanjutan Pengajian Bagi Program Sarjana Perubatan

 

Dimaklumkan bahawa mulai 19 Julai 2018, sebarang permohonan Penangguhan dan Pelanjutan Pengajian bagi Program Sarjana  Perubatan (Terbuka/Tertutup) perlu menggunakan format yang disediakan. Pegawai perlu mengisi Bahagian A sahaja dan mendapatkan sokongan penyelia (Bahagian B) serta mengembalikan borang yang telah diisi ke unit LDP 1 (urus setia Program Sarjana Perubatan).

 

BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PENGAJIAN SARJANA PERUBATAN

BORANG PERMOHONAN PELANJUTAN PENGAJIAN SARJANA

Print Email