awam1warga new

Skills Malaysia

 

 

Permohonan kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh Kepada Kumpulan Pelaksana Bagi Mengikuti Latihan Kemahiran (Teknikal Dan Vokasional) di bawah SkillsMalaysia dibuka sepanjang tahun. Bagi permohonan tempat dan bidang pengajian, sila rujuk capaian berikut:

 

1. www.nvtc.gov.my/

2.http://apps.dsd.gov.my/webjpk2/JPK_program_list/carian_negeri.php

 

Maklumat Program

 

Syarat Dan Kelayakan

 

Borang

 

 

Print Email