Pengumunan Keputusan Tawaran A ( PROGRAM PERGIGIAN )

Sukacita dimaklumkan keputusan permohonan Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) dengan / tanpa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Peringkat Sarjana bagi Kursus Pergigian Sesi Akademik Tahun 2020/2021 boleh disemak menerusi sistem ehlp di pautan http://ehlp.moh.gov.my mulai 19 Mei 2020 , Jam 5.00 Petang.

Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan ke emel ehlp1@moh.gov.my


Portal Bahagian Pengurusan Latihan