HEBAHAN SYARAT TAMBAHAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (PTM) ; BAGI PELAWAAN PENAJAAN HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) UNTUK PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BAGI MENGIKUTI PENGAJIAN DI PERINGKAT SARJANA DAN KEDOKTORAN (Ph.D) SECARA SEPENUH MASA SESI 2022.
Portal Bahagian Pengurusan Latihan