PEMAKLUMAN PERUBAHAN SYARAT TEMPOH PERKHIDMATAN MINIMUM YANG DITETAPKAN BAGI PERMOHONAN PROGRAM HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) UNTUK PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BAGI MENGIKUTI PENGAJIAN DI PERINGKAT SARJANA DAN KEDOKTORAN (Ph.D) SECARA SEPENUH MASA SESI 2022.
Portal Bahagian Pengurusan Latihan