PEMAKLUMAN : PELAWAAN PENAJAAN HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP), JABATAN PERKHIDMATAN AWAN (JPA) UNTUK PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BAGI MENGIKUTI PENGAJIAN DI PERINGKAT SARJANA DAN KEDOKTORAN (Ph.D) SECARA SEPENUH MASA SESI 2022.

Merujuk kepada surat hebahan KKM rujukan KKM.500/3/4/9 Jld.16 (5) bertarikh 25 Mac 2021, KKM.500/3/4/9 Jld.16 (11) bertarikh 31 Mac 2021 dan KKM.500/3/4/9 Jld.16 (12) bertarikh 02 April 2021 adalah berkaitan.


Penajaan HLP JPA ini tidak meliputi pegawai di KKM bagi Skim Perkhidmatan seperti Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian, Pegawai Farmasi dan Lain-lain Skim Tertutup di bawah KKM. Skim-skim di bawah KKM masih tertakluk kepada pengiklanan oleh pihak BPL KKM.


Penajaan HLP JPA hanya kepada Pegawai Gunasama dan Kader di bawah KKM seperti Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD), Pegawai Teknologi Maklumat (PTM) dan sebagainya.

Portal Bahagian Pengurusan Latihan