PENGAMBILAN DAN PENEMPATAN BAGI 12 PROGRAM LATIHAN SEPARA PERUBATAN SESI JULAI 2021 DITERUSKAN

Program Latihan Separa Perubatan yang melibatkan 10 program Diploma dan 2 program Sijil akan diteruskan bagi Sesi Julai 2021. Semakan tawaran boleh dibuat menerusi Sistem eLPP (http://elpp.moh.gov.my/) bermula pada 4 Jun 2021. Calon boleh menghubungi ILKKM bagi mendapatkan maklumat berkaitan pendaftaran secara dalam talian dan penghantaran dokumen-dokumen berdasarkan senarai semak. (tertakluk kepada pindaan semasa)

Portal Bahagian Pengurusan Latihan