Warga BPL
Kategori Dokumen Muat Turun
Kementerian Kesihatan Malaysia Dasar Keselamatan ICT KKM
Kementerian Kesihatan Malaysia Tatacara Penggunaan dan Keselamatan ICT KKM
Kementerian Kesihatan Malaysia Garis Panduan Pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan Di Bawah Peruntukan Pembangunan Modal Insan Rancangan Malaysia Ke-10
Kementerian Kewangan Malaysia PKP Bil. 1 Tahun 2014 Kontrak Pusat Bagi Mengumpul, Membekal, Menghantar dan Menyerah Sampul Surat Kepada Semua Agensi Kerajaan Di Semenanjung Malaysia
Kementerian Kewangan Malaysia PKP Bil. 2 Tahun 2014 Pelanjutan Tempoh Kontrak Pusat Sistem Panel
Kementerian Kesihatan Malaysia Akta Rahsia Rasmi
Kementerian Kesihatan Malaysia Perakuan Yang Ditandatangani Apabila Meninggalkan Perkhidmatan Awam
Kategori Dokumen Muat Turun
Pengurusan Borang Perakuan Pegawai Penyokong Luar Negara
Pengurusan Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-9)
Pengurusan Penilaian Prestasi Pembekal
Pengurusan Penyata Tuntutan Mengenai Bayaran Balik Letak Kereta
Pengurusan Permohonan Penggunaan Kenderaan
Pengurusan Pesanan Dan Pengeluaran Stok (KEW.PS-10)
Pengurusan Tuntutan Bayaran Balik Membekal Makanan Mesyuarat BPL
Pengurusan Aduan Kerosakan Peralatan ICT
Pengurusan Permohonan Kargo Dalam Pengajian
Pengurusan Permohonan Kargo Tamat Pengajian
Pengurusan Pengurusan Kandungan Portal
Pengurusan Borang Pinjaman Peralatan ICT
Perkhidmatan Pertukaran Dalaman
Perkhidmatan Lantikan Pegawai Pengelas
Perkhidmatan Perakuan Penanggungan Kerja P&P Dan Sokongan
Perkhidmatan Permohonan Bayaran Pakaian Istiadat
Perkhidmatan Permohonan Cuti Bersalin
Perkhidmatan Permohonan Cuti Rehat
Perkhidmatan Permohonan Cuti Tanpa Rekod
Perkhidmatan Permohonan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja
Perkhidmatan Permohonan Kemudahan Cuti Menjaga Anak
Perkhidmatan Permohonan Kemudahan Mengunjungi Wilayah Asal
Perkhidmatan Permohonan Membuat Pekerjaan Luar
Perkhidmatan Permohonan Pembiayaan Komputer
Perkhidmatan Permohonan Pemilihan EPW Atau ITP
Perkhidmatan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan
Perkhidmatan Permohonan Untuk Bertugas Di Luar Pejabat
Perkhidmatan Perjanjian Untuk Skim Pembiayaan Komputer
Perkhidmatan Menduduki Peperiksaan
Perkhidmatan Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan
Perkhidmatan Permohonan Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli
Perkhidmatan Permohonan Kemudahan Cuti Kuarantin
Perkhidmatan Borang Kebenaran Membawa Keluar Aset ICT
Pengurusan Borang Permohonan Emel (Individu/Kumpulan)
Perkhidmatan Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji (CTG) Urusan Persendirian
Perkhidmatan Borang Permohonan Cuti Separuh Gaji
Kategori Dokumen Muat Turun
Garis Panduan Penilaian Sistem Kredit
Garis Panduan Penyediaan Buku Soalan Peperiksaan ASKB
Garis Panduan Panduan Sistem ePATUH
Senarai Semak Pengurusan Kewangan di BPL dan ILKKM
Garis Panduan Permohonan Penggunaan Fasiliti Ilkkm oleh Agensi Luar
Garis Panduan Garis Panduan Permohonan Perubahan Sistem Aplikasi BPL
Garis Panduan Bantuan Elaun Kasut Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam
Garis Panduan Prosedur Tuntutan Terlebih Emolumen dan Tunggakan Sewaan Premis Demis di ILKKM
Garis Panduan Panduan Backup E-mel MyGovUC Menggunakan Perisian Mailstore
Garis Panduan Manual Pengguna EPSA -1
Garis Panduan Pengurusan Sidang Video di Bahagian Pengurusan Latihan
Garis Panduan Etika Sidang Video Dalam Talian di Bahagian Pengurusan Latihan
Garis Panduan Senarai Semak Pengecualian PTM
Garis Panduan Buku Garis Panduan Penilaian ILKKM 2023
Garis Panduan Varification Of Training
Kategori Dokumen Muat Turun
Latihan Dalam Perkhidmatan Buku Panduan LDP Luar Negara 2019
Latihan Dalam Perkhidmatan Lampiran A - Kelayakan WP1.4
Latihan Dalam Perkhidmatan Lampiran B - Kelayakan WP1.10
Latihan Dalam Perkhidmatan Lampiran C - Borang Pengesahan Penerimaan Dokumen
Latihan Dalam Perkhidmatan Lampiran D - Surat Akur Janji
Latihan Dalam Perkhidmatan Lampiran E - Borang Tempahan Tiket Penerbangan
Latihan Dalam Perkhidmatan Lampiran F - Yuran
Latihan Dalam Perkhidmatan Lampiran G - Borang Claim Luar Negara
Latihan Dalam Perkhidmatan Lampiran H - Borang Pendahuluan Diri
Latihan Dalam Perkhidmatan Lampiran I - Borang Elaun Pakaian Panas
Latihan Dalam Perkhidmatan Lampiran J - World Map 2
Latihan Dalam Perkhidmatan Lampiran K1 - Visa Requirement for Malaysians
Latihan Dalam Perkhidmatan Lampiran K2 - Embassy
Latihan Dalam Perkhidmatan Lampiran L - Surat Permohonan Pengecualian Penggunaan Borang Permohonan Keluar Negara
Latihan Dalam Perkhidmatan Lampiran O - Laporan Kursus Jangka Pendek Luar Negara
Latihan Dalam Perkhidmatan Borang Soal Selidik – Penilaian Kursus [KKM/BPL/PK/2019]
Latihan Dalam Perkhidmatan Template Analisis Kajian – Penilaian Kursus
Latihan Dalam Perkhidmatan Borang Soal Selidik – Kajian Keberkesanan Kursus [KKM/BPL/KKK/2020]
Latihan Dalam Perkhidmatan Template Analisis Kajian – Kajian Keberkesanan Kursus
Latihan Dalam Perkhidmatan Format Laporan Kajian Penilaian dan Keberkesanan Kursus Jangka Pendek
Latihan Dalam Perkhidmatan Dasar dan Garis Panduan ACP KKM
Latihan Dalam Perkhidmatan LAMPIRAN A - Borang ACP 01_2018
Latihan Dalam Perkhidmatan LAMPIRAN B - Template Kertas Cadangan
Latihan Dalam Perkhidmatan LAMPIRAN C - Laporan Akhir ACP V5
Latihan Dalam Perkhidmatan LAMPIRAN F - Carta Alir
Latihan Dalam Perkhidmatan Borang Pengesahan Penerimaan Dokumen_ACP
Kategori Dokumen Muat Turun
Alamat Emel Penggunaan fasiliti kkm oleh ilkkm tahun 2019
Alamat Emel Senarai Emel Group Mailing dan Mailbox Mailing di Bahagian Pengurusan Latihan
Tarikh Kemaskini : 11 Januari 2023
Kategori Dokumen Muat Turun
Carta Perbatuan Perancangan Pelaksanaan Kementerian Kesihatan Malaysia
Carta Perbatuan Perancangan Pelaksanaan Zon Latihan
Carta Pegawai Kanan Bahagian Pengurusan Latihan
Carta Organisasi Amalan EKSA Zon Latihan
Jawatankuasa Pemandu Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia
Jawatankuasa Pelaksana EKSA Zon Latihan
Jawatankuasa Audit Zon Latihan
Jawatankuasa Promosi Zon Latihan
Jawatankuasa Latihan Zon Latihan
Jawatankuasa Keseragaman Zon Latihan
Jawatankuasa Kecemasan Bahagian Pengurusan Latihan
Kategori Dokumen Muat Turun
EKSA IPKKM Pelaksanaan EKSA
EKSA IPKKM Lampiran 1 - Kriteria Audit
EKSA IPKKM Lampiran 2 - Wallpaper & ScreenSaver
EKSA IPKKM Lampiran 3 - Tatacara Penggunaan
EKSA IPKKM Template PIC EKSA
EKSA MAMPU Perlaksanaan EKSA
EKSA MAMPU Lampiran 1 - Komponen Penilaian
EKSA MAMPU Lampiran 2 - Contoh Amalan Baik
Tajuk Dokumen
MANUAL KUALITI MANUAL KUALITI (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
Tajuk Dokumen
(P)01_KHIDMAT NASIHAT (P)01_KHIDMAT NASIHAT (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK(P)01 - KHIDMAT NASIHATXX (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK(P)01 - JADUAL RISIKO KHIDMAT NASIHAT (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
(P)02_PELANTIKAN PENSYARAH JEMPUTAN (P)02_PELANTIKAN PENSYARAH JEMPUTAN (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
LAMPIRAN 1(PJ) 02A-17 (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
LAMPIRAN 2 (PJ) 02B-17 (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (P) 02-PERLANTIKAN PENSYARAH JEMPUTAN (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK (P) 02 - JADUAL RISIKO PELANTIKAN PENSYARAH JEMPUTAN (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
(P)03_PENGURUSAN TINDAKAN TATAKELAKUAN PELATIH (P)03_PENGURUSAN TINDAKAN TATAKELAKUAN PELATIH (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK (P) 03-PENGURUSAN TINDAKAN TATAKELAKUAN (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
PK (P) 03 - JADUAL RISIKO PENGURUSAN TINDAKAN TATAKELAKUAN PELATIH (BPL) (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
PK (P) 03 - JADUAL RISIKO PENGURUSAN TINDAKAN TATAKELAKUAN PELATIAH (ILKKM) (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(P)04 KOKURIKULUM (P)04 KOKURIKULUM (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK (P) 04 - KOKURIKULUM (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (P) 04 - JADUAL RISIKO KOKURIKULUM (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(P)05 KELAYAKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN (P)05 KELAYAKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK (P) 05 JADUAL PENGURUSAN RISIKO (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (P) 05-KELAYAKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN R1 (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(P)06 URUSAN PENAMATAN PELATIH (P)06 URUSAN PENAMATAN PELATIH (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK (P) 06-URUSAN PENAMATAN PELATIH (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (P) 06 - JADUAL RISIKO URUSAN PENAMATAN PELATIH (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(P)07 URUSAN RAYUAN PELATIH (P)07 URUSAN RAYUAN PELATIH (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK (P) 07-URUSAN RAYUAN PELATIH (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (P) 07 - JADUAL RISIKO URUSAN RAYUAN PELATIH (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
Tajuk Dokumen
(S)01_KAWALAN DOKUMEN (S)01_KAWALAN DOKUMEN (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK (S) 01 KAWALAN DOKUMEN JADUAL RISIKO (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (S) 01-KAWALAN DOKUMEN (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
(S)02 KAWALAN REKOD KUALITI (S)02 KAWALAN REKOD KUALITI (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK (S) 02-KAWALAN REKOD KUALITI (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK(S) 02 JADUAL RISIKO (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(S)03 AUDIT DALAMAN (S)03 AUDIT DALAMAN (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KK.PK(S) 03 AUDIT DALAMAN (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (S) 03 JADUAL RISIKO AUDIT DALAMAN (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(S)04 KAWALAN KE ATAS PRODUK (S)04 KAWALAN KE ATAS PRODUK (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK(S) 04 - KAWALAN KE ATAS PRODUK YANG TIDAK MENEPATI SPESIFIKASI (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (S) 04 JADUAL RISIKO KAWALAN KEATAS PRODUK TDK MEMENUHI SPESIFIKASI (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(S)05_TINDAKAN PEMBETULAN, PENCEGAHAN & PENAMBAHBAIKAN (S)05_TINDAKAN PEMBETULAN, PENCEGAHAN & PENAMBAHBAIKAN (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK (S) 05 JADUAL RISIKO TINDAKAN PEMBETULAN, PENCEGAHAN DAN PENAMBAHBAIKAN (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (S) 05-TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENAMBAIKAN (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (S) 05A18 (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (S) 05B18 (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(S)06 PENYELENGGARAAN PERALATAN (S)06 PENYELENGGARAAN PERALATAN (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL KKM PK (S) 06- PENYELENGGARAAN PERALATAN_ 1 JUN 2017 (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
PENYELENGGARAAN PERALATAN- 1 JUN (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(S)07 LATIHAN ANGGOTA (S)07 LATIHAN ANGGOTA (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL KKM PK (S) 07-LATIHAN ANGGOTA (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (S) 07.JADUAL PENGURUSAN RISIKO (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(S)08 PENGENDALIAN ADUAN (S)08 PENGENDALIAN ADUAN (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK(S) 08 - PENGENDALIAN ADUAN (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (S) 08 JADUAL PENGURUSAN RISIKO (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(S)09 PENGURUSAN PEROLEHAN (S)09 PENGURUSAN PEROLEHAN (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL KKM PK (S) 09-PENGURUSAN PEROLEHAN (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (S) 09. JADUAL PENGURUSAN RISIKOPDF (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(S)10_MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (S)10_MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK (S) 110- MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
Tajuk Dokumen
(T)01_PERANCANGAN KEPERLUAN ANGGOTA SAINS KESIHATAN BERSEKUTU (T)01_PERANCANGAN KEPERLUAN ANGGOTA SAINS KESIHATAN BERSEKUTU (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK(T) 01-PERANCANGAN KEPERLUAN ASKB (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (T) 01 JADUAL PENGURUSAN RISIKO (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(T)02 PENYEDIAAN TAKWIM AKADEMIK TAHUNAN (T)02 PENYEDIAAN TAKWIM AKADEMIK TAHUNAN (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK (T) 02 - PENYEDIAAN TAKWIM AKADEMIK TAHUNAN (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (T) 02 - JADUAL RISIKO PENYEDIAAN TAKWIM AKADEMIK TAHUNAN (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(T)03_URUSAN PENGAMBILAN DAN PENEMPATAN PELATIH (T)03_URUSAN PENGAMBILAN DAN PENEMPATAN PELATIH (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK(T) 03-URUSAN PENGAMBILAN DAN PENEMPATAN PELATIH (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (T) 03 JADUAL RISIKO URUSAN PENGAMBILAN & PENEMPATAN PELATIH (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(T)04 PENYEDIAAN PELAN INDUK PELAKSANAAN DAN JADUAL WAKTU MINGGUAN (T)04 PENYEDIAAN PELAN INDUK PELAKSANAAN DAN JADUAL WAKTU MINGGUAN (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK (T) 04 - JADUAL RISIKO PENYEDIAAN PELAN INDUK PELAKSANAAN DAN JADUAL WAKTU MINGGUAN (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (T) 04 PELAN INDUK DAN JADUAL WAKTU MINGGUAN (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(T)05 URUSAN PENDAFTARAN PELATIH (T)05 URUSAN PENDAFTARAN PELATIH (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK (T) 05-URUSAN PENDAFTARAN PELATIH (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (T) 05 - JADUAL RISIKO URUSAN PENDAFTARAN PELATIH (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
LAMPIRAN 2 (BK-DAFTAR-05-02) (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(T)06 PELAKSANAAN PROGRAM ORIENTASI (T)06 PELAKSANAAN PROGRAM ORIENTASI (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK (T) 06-PELAKSANAAN PROGRAM ORIENTASI (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (T) 06 - JADUAL RISIKO PELAKSANAAN PROGRAM ORIENTASI (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(T)07.1 MEREKABENTUK KURIKULUM BARU (T)07.1 MEREKABENTUK KURIKULUM BARU (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK(T) 07.1- MEREKA BENTUK KURIKULUM BAHARU (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (T) 07.1 JADUAL RISIKO MEREKA BENTUK KURIKULUM BAHARU (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(T)07.2 SEMAKAN SEMULA KURIKULUM (T)07.2 SEMAKAN SEMULA KURIKULUM (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK(T) 07.2- SEMAKAN KURIKULUM (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (T) 07.2 JADUAL RISIKO SEMAKAN SEMULA KURIKULUM (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(T)08.1 PENGENDALIAN KULIAH (T)08.1 PENGENDALIAN KULIAH (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK (T) 08.1-PENGENDALIAN KULIAH (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (T) 08.1 - JADUAL RISIKO PENGENDALIAN KULIAH (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (T) 08.1A_17 (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(T)08.2 PENGENDALIAN KLINIKAL (T)08.2 PENGENDALIAN KLINIKAL (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK (T) 08.2-PENGENDALIAN KLINIKAL (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (T) 08.2 - JADUAL RISIKO PENGENDALIAN KLINIKAL (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
(T)09 PENGURUSAN PEPERIKSAAN (T)09 PENGURUSAN PEPERIKSAAN (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK (T) 09 JADUAL RISIKO PENGURUSAN PEPERIKSAAN (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
A. GARIS PANDUAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
B. GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
C. GARIS PANDUAN PENILAIAN SISTEM KREDIT (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
D. GARIS PANDUAN PENYEDIAAN ITEM (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
E. BUKU PANDUAN PENYEDIAAN BUKU SOALAN PEPERIKSAAN ASKB (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (T) 09 PENGURUSAN PEPERIKSAAN (Tarikh Kemaskini: 04/07/2019)  
(T)10_MENGURUSKAN LANTIKAN PELATIH DALAM PERKHIDMATAN AWAM (T)10_MENGURUSKAN LANTIKAN PELATIH DALAM PERKHIDMATAN AWAM (Tarikh Kemaskini: 15/12/2018)  
BPL.KKM.PK (T) 10-URUSAN PELANTIKAN PELATIH DALAM PERKHIDMATAN AWAM (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)  
BPL.KKM.PK (T) 10 - JADUAL RISIKO URUSAN PELANTIKAN PELATIH (LPP) (Tarikh Kemaskini: 02/04/2023)